چرا لیسه خصوصی مستقبل؟

چرا لیسه خصوصی مستقبل؟
 • لیسه خصوصی مستقبل متعهد به ارایه خدمات تعلیمی و تربیوی با کیفیت برابر با معیاری های ملی و جهانی طبق نیاز مندی های فرزندان کشور است.
 • لیسه مستقبل یک نهاد قابل اعتبار و پذیرفته شده نزد معارف باشندگان منطقه
 • لیسه مستقبل به تربیت اخلاقی و اسلامی شاگردان توجه و برنامه های متعدد در دست دارد چون: پروگرام های صبحگاهی، دروس تربیوی و نماز جماعت
 • نظم و دسپلین و ایجاد محیط سالم در اولویات لیسه مستقبل قرار دارد
 • صنوف و تعمیر جداگانه برای شاگردان طبقه اناث و ذکور
 • ایجاد مدرسه و علوم قرآنی برای علاقمندان قرآن و زبان عربی خلاف تایم های درسی لیسه
 • داشتن لابراتوار های علوم ساینسی و علوم اجتماعی مجهز، ال سی دی ، مواد دیجیتلی و حضوری
 • داشتن کمپیوترلب مجهر با ال سی دی، پراجکتور و انترنت
 • تهیه کتابخانه مصالعوی برای رشد هنر مطالعه شاگردان
 • تطبیق نصاب آکسفورد و نصاب تقویتی دینی به شمول زبان انگلیسی و عربی افزون بر نصاب دولتی معارف کشور
 • داشتن کورس های تقویتی علوم ساینسی، انگلیسی، عربی، کمپیوتر و علوم اسلامی
 • تدویر مسابقات، ورکشاپ ها و برنامه های تربیوی و فرهنگی جهت رشد سطح علمی و معلوماتی شاگردان
 • ارزیابی منظم شاگردان و ارسال راپور آن به والدین؛ علاوه بر امتحانات چهارونیم ماهه و سالانه
 • سیر علمی برای شاگردان تخبه و ممتاز مکتب
 • داشتن میکانیزم دقیق برای جذب معلمین لایق و با تجربه
 • تدویر ورکشاپ دوره ها برای ارتقای ظرفیت معلمین
 • ارزیابی منظم و متواتر معلمین جهت رسیدگی به نواقص و کم کاری معلمین و مشکلات شاگردان
 • داشتن دیتابیس پیشرفته برای تسهیل امور مالی، اداری، تدریسی و لوجستیکی مکتب
 • مجالس والدین و داشتن ارتباط از طریق تلیفون  با والدین جهت هماهنگی در روند آموزش و پرورش خوب شاگردان
به اشتراک بگذارید: