تر ۱۳۹۸ د حوت تر میاشتې

د کمپيوتر استاذ

لیسه خصوصی مستقبل به یک تن استاد کمپیوتر که دارای شرایط ذیل باشد نیاز دارد: شرایط استخدام:۱- حد اقل لیسانس درکمپیوتر ساینس ۲- تجربه تدریس در برنامه های کمپیوتر(حد اقل ۲ سال)۳- تسلط بر زبان انگلیسی (داشتن دیپلوم زبان انگلیسی) علاقه پاتې برخه

د قرانکریم استاذ

لیسه خصوصی مستقبل به دو استاد (قرانکریم و کمپیوتر) که دارای شرایط ذیل باشد نیاز دارد: شرایط استخدام:۱- حافظ قرآنکریم ۲- اسناد تحصیلی لازمی است۳- حد اقل یک سال تجربه تدریس قرآنکریم۴- تایم فراغت: قبل از ظهر علاقه مندان میتوانند به پاتې برخه