تعليمي کلیزه

Mustaqbal School Calender
  1. تاریخ ۳ حمل: آغاز دروس سال ۱۳۸۹ هجری شمسی 
  2. تاریخ ۸ ثور : رخصتی
  3. تاریخ ۱۴ جوزا: به مناسبت عید سعید فطر رخصت
  4. تاریخ ۲۵ سرطان: آغاز امتحان چهارونیم ماهه
  5. تاریخ ۱۰ اسد : ختم امتحان چهارونیم ماهه
  6. تاریخ ۲۱ ، ۲۲ و ۲۳ اسد: به مناسبت عید سعید اضحی رخصت
  7. تاریخ ۲۴ اسد: آغاز دروس بعد از امنحانات چهارونیم ماهه
  8. تاریخ ۳۱ اسد : اعلان نتایج امتحان چهارونیم ماهه
شريک يې کړئ: