لیسه خصوصی مستقبل

استخدام میکنیم

لیسه خصوصی مستقبل، استاد لسان انگلیسی (طبقه ذکور) و اصول صنفی (طبقه اناث) به شرایط ذیل میپذیرد. * حد اقل لیسانس *حد اقل سه سال تجربهء تدریس *کنترول و مديريت صنف درسی *وقت وظيفه استاد اصول صنفی (۰۷:۱۰ق.ظ – ۱۲:۰۰ب.ظ) ادامه مطلب

computer-lab-mustaqbal school

استاد کمپيوتر

لیسه خصوصی مستقبل به یک تن استاد کمپیوتر که دارای شرایط ذیل باشد نیاز دارد: شرایط استخدام:۱- حد اقل لیسانس درکمپیوتر ساینس ۲- تجربه تدریس در برنامه های کمپیوتر(حد اقل ۲ سال)۳- تسلط بر زبان انگلیسی (داشتن دیپلوم زبان انگلیسی) علاقه ادامه مطلب