چکیده رساله حجاب من در قلب من

چکیده رساله حجاب من در قلب من 
فضیله اچکزی _مسول ارتباطات گروه خواهران
۱۴۰۰/۴/۲

حجاب من در قلب من
بعضی دشمن های حجاب این جمله را تکرار میکنند، که حجاب واقعی حجاب قلب است و تنها یک تکه پارچه نیست که بر سر انداخته میشود.
و پاسخ این حرف از چند وجه است:

اول:زن در اسلام از جایگاه و ارزش بلند برخوردار است.زنان عاقل مسلمان خوب میدانند که کسانیکه او را به بی حجابی دعوت میکنند آنان را در جایگاه معشوقه دوست دختر میبیند. ولی کس او را به پوشش فرا میخواند او ره به حیث دختر،خواهر خود میبیندو نمی خواهد که افراد هوس پرست با آنها بازی کند و بعدا آنها را رها کنند.

دوم:کسی که حجاب را تنها تکه و یا پارچه که بالای سر انداخته میشود میداند، تصور کوتاه اندیشانه از شریعت خداوند دارد.

سوم: پاکی ظاهر و پاکی باطن متلازم هستند. و پاکی ظاهر حتما باید با پاکی باطن همراه باشد.زن که سرش را میپوشاند ولی درونی ناپاکی دارد از نگاه اسلام صاحب دین نیست و فقط خود را فریب میدهد.

چهارم: ًدعوتگر نصرانی تنها سه راه حل در مقابل خود خواهد داشت:
۱:ممکن نیست درستی ظاهر و درستی باطن با هم جمع شوند.
۲:درستی ظاهر شان درستی باطن نیست.
۳: درستی باطن شرط درستی ظاهر است.

راه ها اول و دوم که کاملا خلاف شریعت خداوند میباشد.و تنها گزینه سوم دیدگاه مسلمان است که در آن بین درستی ظاهر و باطن تلازم وجود دارد.چون امکان ندارد که یک شخص قلبش توته از نور باشد و جسمش تا گردن در فساد فرو رفته باشد.پس باید از آشکار کردن آنچه آشکارکردنش حرام است، خودداری کنیم.

پنجم: زن با حجابی که مرتکب فساد میشود نمیتوان به زشت کاری او برای محکوم ساختن حجاب استدلال کرد.

ششم:وظیفه حجاب پوشانیدن زیبایی های زن است تا هوای شیطانی در قلب مرد وزیدن نگیرد.و حجاب قلب نمیتواند چنین چیز هایی را باز دارد.

هفتم:زنان که حجاب ندارند آنها آنچه چشمان مردان دنبال میکند را به آنها تقدیم کرده اند.چشم هم زنایی دارد. و زنان که حجاب نمیکنند مردان را مرتکب چنین زنا میکند.
در کشورهاییکه در خیابان و رسانه اش هر نوع لباس پوشیده میشود دارای بلند ترین نرخ تجاوز میباشد اما از زمان پیدایش دولت اسلامی تا زمان سقوط خلافت بسیار کم بوده است.
به امید یک جامعه مملو از حیا و عزت
التماس دعا برا

.
ی آمدن صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *