ناگفته های فلسفی و اجتماعی رمضان

ناگفته های فلسفی و اجتماعی رمضان

این روز ها الله سبحان را مستمرانه سپاس گذاری باید کرد که یک رمضان دیگر ما را فرصت جهاد بخشید در حال که زیادی از انسان ها را قبل از این ماه پر از عجایب روانه برزخ و یا به سبب مریضی و کهن سالی یا هم چیزی دیگر از این عبادت مزین شده با عشق و خالی از هوا و هوس محروم ساخت.

امروز چهار روز از این ماه که هوایش بوی عشق میدهد گذشت و ما هم چو پرنده های تشنه ز هر در و حجره و مصلی که آواز کسی به نام استاد میشنویم برای آموختن این که چگونه این ماه را استفاده پر بهره نمود میرویم

اما !
همه جا جملات تکرار است و در محور فقه میچرخد به جز یک جا که آن دانشکده سکوت و قلب های یفقهون است در این دانشکده دو روز قبل برای ما چهار درس یاد دادند که هیچ جای دیگر نشنیده بودم نه در پیام احمد و محمود با نام ریس و استاد و نه از بلند گو های مساجد .

۱ دوستی
۲ دعوت
۳ صدقات
۴ نفس شناسی

درس اول این مدرسه دوستی بود بحث روی دوستی و دوست در ایام غیر رمضان در جایش باشد اما دوستی در رمضان رمز ایجاد وحدت ، محبت و اصلاح کوچه و پس کوچه نابودی دزدی و فساد و چشم های هوس ران از شهر و دیار ما است .

چی ؟
بلی !

در این روز های که نام اش رمضان است مساجد نمازگذار های بیشتر دارد و بعد نماز عصر قدم زدن در تفریحگاه ها و بازار ها بیشتر میگردد و ان هم در حالی است که قلب های اکثریت از محبت و ارامش جوش زده و لحاف رحمت الهی زمین را گرم نگهداشته است .

این جا ما فرصت داریم با تنفگ شکاری محبت که گلوله هایش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته است مردم را شکار کرده و با ایشان سر سخن باز کنیم و این سخنان را حکیمانه طی قدم زدن در تفریحگاه ها و بازار ها ادامه دهیم اینجاست که افراد جدید قصبه ما که قبلا با ما معرفت زیاد نداشت اکنون دوست شما است و این دوستی در رمضان با افطاری یکجایی چند چند میگردد و حفظ و مستمر بودن این دوستی فقط یک چیز نیاز دارد که انهم اخلاص در سلوک توست نه ثروت و منصب.

خوب چی خواهد شد؟
هههههه اکنون حس نتیجه دشوار است چون همه دخترای شهر حجاب بر سر دارند مساجد پر از نمازگزار و پسران همه با کلا و تسبیح های سنگی گشت و گذار دارند نتیجه این فداکاری بعد از رمضان است .
آنگه که شیطان های نفس ها آزاد میگردد کسانی که در رمضان دوست های تو شدندن در هر مقام و منصب که هستند دیگر بر تو ظلم و فساد را روا نمی دارد و خانواده و عزت تو را و خون ، جان و مال تو را از خود میداند
در کوچه برایت سلام های گرم میدهد و به نصیحت های تو مودبانه گوش میدهد
و دیگر بعد از رمضان هم فرصت دعوت الی الله برای تو سهل تر و رفیق های تو منحیث یک موجود اجتماعی بیشتر و رسالت تو کامل تر جلوه میکند
و او اگر ظالم باشد یا دزد باشد یا خائن باشد
نفس شرور او به پاس افطاری های که ز یک کاسه شوربا خوردید و در یک مسیر قدم زدید
دیگر هیچ شری را بر تو روا نمی دارد
و این گونه یک قسمت از قصبه های مان با محبت و صفاء پالایش گردید
و چی چیزی زیبا تر از این است .

۲ دعوت
مسولیت اصلی ما در روی زمین این است که مردم را به عبادت الله سبحان و صمد دعوت نماییم و این دعوت پیوسته با حکمت و اندرز و بدون اکراه باشد و این دعوت برای مفسدین زیبا تر و پر ارزش تر است
مگر سخن اینجاست که در غیر رمضان ما این ابن الفساد ها را به اسانی در دسترس خود نداریم و اگر داریم به مجرد گفتن چند اندرز شما را گویند ؛

برو تو ملا شدی
مه خودم میفهمم
مه خودم ملا هستم
هی گپا بدرد نمی خورد
تو ره چی
برو بانی ما بیدرم/خواهرم
و….

اما در رمضان هر دو محذورات حل شده است نخست محذور دسترسی
آیا متوجه شده اید تعداد نمازگزاران مساجد در این ایام بیشتر است کمی دقت کنید نیم شان همان مفسدین روزمره هستند.

متوجه باشید الله سبحان آنها را به طرف مسجد آورد ولی مسولیت رساندن بینات به عهده شما های است که چند حرفی از شریعت میدانید و این متن را خواندید.
پس با علم و محبت و اندرز بر آنان هجوم بورده و ایشان را به تزکیه و معرفت دعوت نمایید بینات را برای شان نشان دهید باشد که قلب های شان درک کند و به سبب چند جمله و دوستی تو بعد از رمضان هم انسان گونه حیات دنیا را سپری کند.

که این از شتر های سرخ بر تو بهتر است و اگر این کار را نکنیم پس بدان که ما مسلمانی هستیم که با لک لک الله گفتن و ساعت ها تلاوت خویشتن را بر تن خویش میچرخانیم و برگی هم تکان نخواهد خورد و بعد رمضان فساد در خشکی و بحر ادامه خواهد داشت چنانچه امروز ادامه دارد.
و ما همه ساله شاهد این هستیم که در صبح اول عید رمضان چگونه حجاب ها و کلا و تسبیح به دیوار زده میشود ردیف های نمازگزاران مسجد از صد به ده تقلیل نموده و گران فروشی و دروغ در بازار به اوج اش میرسد .

بلی آنگه که ما دعوت را به شیوه درست ان و زمان ان را درک نکنیم ظلم و فساد و حکمایی مفسد بر ما مستقر میگردد و این نشانه عدل الهی از عرش به سوی زمین است .
ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ……

۳ صدقات
این هم اصل فراموش شده است وقتی دست های گوشتی خود را به طرف اسمان بلند میکنم هر چی را از خوبی ها که عقل های مان شناخته است از خدا میطلبیم
از زن یا شوهر عالم و مقبول ، ارابه های مفشن و تحصیلات و کامیابی ها تا بهشت و لقا خدا
چی فکر کرده اید
ایا بدون دادن پول در بازار برای شما جنس میدهند
هرگز !

ما باید برای الله سبحان از مال های خود بگذریم و در دارایی های خود فقرا و نیازمندان را شریک سازیم و اگر این کار را نکنیم پس ما منحرف گشته ایم

خوب این مشکل چگونه حل شود !
ساده است ماه رمضان نفس ها گرسنه است و درک ها والا تر و رفیع تر گشته است خواجه های شهر را با هنر های مختلف تشویق به دادن صدقات کنید و ایشان را در این قسمت خادم باشید
و در این کار از حکمت استفاده بیشتر نمایید تا مبدل به یک عادت و اصل زندگی شان گردد .
و چی چیزی بزرگتر از این است که ما فردی را بر صدقه و کمک به نیاز مند عادت داده ایم
و چقدر زیبا خواهد بود شهری که همه خواجه های آن در غیر رمضان عاشق صدقه و مهمانی دادن به فقرا باشد

چندی با خود فکر کن
نه زنا
نه خیانت
نه دزدی
نه فساد
آی که این دین چقدر زیباست .

۴ نفس شانسی
نزد هر ملا زانو زنی نفس را بر تو دشمن معرفی کند و در میان هر صحیفه تعریفی زه نفس است .
مگر هر نفس را تعریف خود اش است و این روزه های ما است که نفس های مان را برای مان معترف تر میسازد.

نفس تو میزان مقاومت، صبر ، حیا، میلان ها، هوس ها و… اش را برای تو میگویید و همچنان نشان ات میدهد که با اندک اراده چگونه تو را به الله می رساند و چگونه سبب این میشود که الله تو را دوست داشته باشد و از انواع معاصی به دور باشی و چگونه بر شهوت و هوس ات غلبه کنی و قوی ترین هوس و هوا که هوس مصلحت است را زره های برای مبارزه در مقابل اش تدارک میکند .

پس این فرصتی است که فقط یک ماه در سال برای مان مساعد است دیگر هرگز نفس های ما اینگونه در مقابل ما نشسته و به معرفی اش نمی پردازد ۱۱ ماه دیگر را در عیش میگذراند و اصلا به تو نگاهی نمی کند
اما اکنون چو در قبضه توست خود اش را معرفی میکند

خوب چی کنیم؟
کتابچه و قلمی با خود بگیر و همه صفات اش را بنویس و سپس همین که رمضان ختم شد راز ها اش را دانسته و لگام اش را محکم بگیر و زانو اش را ببند
تا دیگر درون تو از هوایش پاک و قلب تو مدرک بماند
و چی چیزی زیبا تر از این است

ببین انسان ها را دوست و از فرد به جمع مبدل کردیم مفسدین را صالحین ساخته و خواجه های شهر را بر صدقه عادت دادیم و از همه مهم تر لگام های نفس را بستیم

اکنون چشمان ات را ببند و جامعه با این گونه جلوه های را حدس بزن
شهر پر از عشق

و اگر نکنیم ؟
اگر نکردیم شهر ما بعد رمضان دوباره همان هوا را خواهد داشت که قبلا داشته است و ساز های شهر ناله و فساد خواهد سراید .

حالا نزد ملا منطقه رفته و فقه اش را بیاموز و نزد داکتر رفته فواید طبی اش را بیاموز آنچه مربوط ما میشد گفتیم و مسولیت رفع کردیم .

جنون سکوت
تقدیم به ❤
۱۳۹۹/۱/۲۷
[envira-gallery id=”221″]

What is Islam
What is Islam

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *